Ocena użytkowników: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

egzamin paralotniowyEgzamin

na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni -

Informacje

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie:

 

 Dokumenty:

 

  • potwierdzenie wykupiona ubezpieczenie OC dla paralotniarzy.

 

  • ważnego Dowód tożsamości tj. Dowód Osobisty lub Paszport (prawo jazdy nie jest dowodem tożsamości) WAŻNE: sprawdź termin ważności swojego dowodu!

 

  • zaświadczenia o ukończenia szkolenia paralotniowego  tzw. WD4 (wystawia szkoła po ukończeniu kursu) oraz Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B (wniosek wypełnia instruktor szkolący)

 

  • potwierdzenia wpłaty do ULC za: 1. egzaminy do teoretyczny. 2. egzamin praktyczny. 3. za wydanie Świadectwa Kwalifikacji.

 

  • prawidłowo wypełniony wniosek (powinien zawierać pełne dane i być podpisany).:

Druk: „Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji pilota paralotni (PGP)” (jeżeli zdajemy po raz pierwszy na ŚK) - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór 37/LPL1 (+ warto mieć przy sobie drugi zestaw druków w razie pomyłki/popełnienia błędu)

Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór  44/LPL1

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.skytrekking.pl/egzamin-na-swiadectwo-kwalifikacji-pilota-paralotni/

 

Opłaty do ULC:

 

Opłaty do ULC dla osób po raz pierwszy zdających egzaminu na ŚK PGP - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych (stan aktualny na dzień 10.10.2018r):


- Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji Opłata: 55 PLN

- Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:  pkt2) pilota paralotni  Opłata: 44 PLN

- Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla: pkt 1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe Opłata: 44 PLN

Łącznie opłata dla ULC: 143 PLN

 Pilot posiadający świadectwo kwalifikacji PGP, z uprawnieniem podstawowym PP, zdający na uprawnienie podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

         - za egzamin praktyczny: 108 PLN

         - za wpisanie uprawnienia (w zasadzie jest to wydanie nowego ŚwK.) 44 PLN

 Łącznie opłata dla ULC za PPG/PPGG: 152 PLN

 

Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewie, potwierdzenia opłat powinny być zatytułowane na jedną, konkretną osobę. 

W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność. Np. "Jan Kowalski - opłata za wydanie ŚK pilota paralotni, egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny" .

 

Szczególy: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe/3143-tabela-oplat-lotniczych-licencjonowanie-personelu-lotniczego%20

 

Opłaty lotnicze wnosi się na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dane do przelewu:

Urzędu Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Konto:
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


 

 Pozostałe opłaty:

 

Można spodziewać się dodatkowych opłat:

- Opłata na pokrycie kosztów egzaminu

- Opłata za wypożyczenie sprzętu od egzaminatora na jeden lot.

 

UWAGA!

Osoby nie posiadające wszystkich, ważnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów i potwierdzeń opłat mogą nie zostanć dopuszczone do egzaminu!

 egzamin paralotniowy 16.10.2018