Ocena użytkowników: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

paralotnia mini

 

Pytania i odpowiedzi z egzaminu teoretycznego

na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni

 

 

Poniżej pytania egzaminacyjne i odpowiedzi na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (11.2018r).

 

 

 (UWAGA! Odpowiedzi mogą być różne w zależności od załączonego obrazka krzywej biegunowej)

 Krzywa

 

Krzywa biegunowa paralotni

 

 

 Egzamin teoretyczny:

Pytania egzaminacyje podzielone sa na działy:

  1. Człowiek, Możliwości, Ograniczenia
  2. Meteo
  3. Nawigacja
  4. Prawo Lotnicze
  5. Zasady Lotu
  6. Bezpieczeństwo Lotów
  7. Osiągi i Planowanie Lotu
  8. Procedury Operacyjne
  9. Transport, Konserwacja i Obsługa Statku Powietrznego
  10. Wiedza Ogólna o Statku Powietrznym

W każdym dziale jest 10 pytań, aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 8 z 10 pytań z każdego działu.

egzamin paralotniowy

 Pytania (z lewej) i egzaminacyjna karta odpowiedzi

 

 

 


Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni


Uwaga! Odpowiedzi na pytania nie są zweryfikowane! Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści!  Być może w niedalekiej przyszłości pytania i odpowiedzi będą dokładnie sprawdzone i opublikowane ale w tej chwili uważaj na możliwe błędy!

 

Człowiek, Możliwości, Ograniczenia

 

1. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie:
    A) rośnie, co wpływa na zaburzenia pracy serca
    B) maleje w następstwie czego mogą wystąpić objawy choroby wysokościowej
    C) jest stałe i nie ma znaczenia dla organizmu pilota
    D) rośnie, ale zmiana jest tak mała, że nie wpływa na pracę organizmu pilota
    
2. Niedotlenienie organizmu podczas wykonywania lotu:
    A) może wystąpić na skutek przebywania na dużej wysokości
    B) może spowodować zaburzenia pracy błędnika
    C) ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
3. Pilot wykonujący lot na paralotni powinien:
    A) dopasować swój ubiór do warunków atmosferycznych
    B) zabezpieczyć się przed nadmierną utratą ciepła
    C) korzystać z nieprzewiewnego kombinezonu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
4. Chwilowe osłabienie słuchu może być skutkiem:
    A) nagłej zmiany ciśnienia
    B) nagłej zmiany prędkości
    C) zmiany temperatury
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
5. W normalnym stanie atmosfery temperatura powietrza:
    A) rośnie, co może doprowadzić do przegrzania organizmu
    B) nie zmienia się
    C) maleje od 0,6 do 1 stopnia na każde 100m
    D) początkowo rośnie, poźniej maleje
    
6. Prędkość wiatru i jego kierunek:
    A) nie ma wpływu na bezpieczeństwo lotu
    B) podczas startu nie ma znaczenia
    C) nie ma wpływu na tworzenie się turbulencji i rotorów
    D) wszystkie odpowiedzi są fałszywe
    
7. Spożywanie alkoholu przed lub w trakcie lotu:
    A) jest łamaniem prawa lotniczego
    B) powoduje pogorszenie koncentracji
    C) niekorzystnie wpływa na narząd równowagi
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
8. Najczęstszą przyczyną urazu kręgosłupa jest:
    A) wykonywanie lotów z napędem plecakowym
    B) latanie w kominach termicznych
    C) "przeciągnięcie" paralotni podczas podejścia do lądowania
    D) lądowanie z założonymi "uszami"
    
9. Start na paralotni może być niebezpieczny gdy:
    A) występuje silny porwist wiatr
    B) przez startowisko przechodzą podmuchy termiczne
    C) startowisko jest po stronie zawietrznej góry
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
10. Udzielając pomocy pilotowi, który spadł na ziemię i doznał urazu:
    A) jeżeli jest taka potrzeba staramy się przywrócić akcję serca i oddech
    B) tamujemy miejsca krwotoku
    C) wzywamy służby medyczne
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

 

Meteorologia

 

1. Front atmosferyczny jest to:
    A) linia rozdziału dwóch mas powietrza o różnej temperaturze
    B) linia łącząca punkty o stałym ciśnieniu
    C) obszar występowania powietrza o obniżonym ciśnieniu
    D) masa powietrza przemieszczająca się od wyżu do niżu
    
2. Po przejściu frontu cieplnego następuje:
    A) poprawa pogody, zanikają opady, zwiększa się nasłonecznienie
    B) pogorszenie pogody, mogą pojawić się opady z nimbostratusa
    C) nasilenie opadów z cumulonimbusa
    D) gwałtowne ochłodzenie
    
3. Obszar wyżowy to:
    A) obszar występowania powietrza, którego temperatura jest stała na każdej wysokości
    B) miejsce występowania powietrza o podwyższonym ciśnieniu
    C) miejsce występowania powietrza o obniżonym ciśnieniu
    D) obszar powietrza powyżej 1500 m npm
    
4. Izobara jest to:
    A) linia na mapie pogody łącząca punkty o tym samym ciśnieniu
    B) zapis zmiany ciśnienia na osi czasowej
    C) obszar występowania powietrza o jednakowym ciśnieniu
    D) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
   
5. Okluzja występuje gdy:
    A) nastąpi wyrównanie ciśnienia pomiędzy wyżem a niżem
    B) powietrze o wyższej temperaturze napłynie na obszar chłodniejszego powietrza
    C) front chłodny dogoni front ciepły
    D) powietrze chłodne znajdzie się niżej od ciepłego
    
6. Chmura cb:
    A) powoduje gwałtowny opad
    B) towarzyszą jej silne prądy powietrzne
    C) jest dużym zagrożeniem dla pilota paralotniowego
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
7. Chmura nimbostratus:
    A) jest chmurą najniższego piętra
    B) zbudowana jest z wody i pary wodnej
    C) powoduje jednostajny opad deszczu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
8. Chmura altus:
    A) sygnalizuje gwałtowne pogorszenie pogody
    B) nie występuje w naszej strefie klimatycznej
    C) zbudowana jest wyłącznie z pary wodnej
    D) jest chmurą średniego pietra
    
9. Chmura cirrus:
    A) zbudowana jest z kryształków lodu
    B) jest chmurą średniego piętra
    C) łatwo przeobraża się w chmurę burzową
    D) występuje głównie zimą
    
10. Inwersja to:
    A) zjawisko wyrównania ciśnienia pomiędzy sąsiadującymi dolinami
    B) zjawisko pogodowe, w którym powietrze o wyższej temperaturze znajduje się wyżej
    C) efekt przepływu powietrza przez dyszę
    D) forma rotoru

 

Nawigacja

1. Godzina 1:00 czasu lokalnego latem w Polsce:
    A) 24:00 UTC dnia poprzedniego
    B) 1:00 UTC
    C) 11:00 UTC
    D) 23:00 UTC dnia poprzedniego
    
2. Planując przelot na paralotni pilot powinien:
    A) przeanalizować warunki meteorologiczne
    B) zaplanować miejsca awaryjnego lądowania
    C) uwzględnić ograniczenia w ruchu lotniczym
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
3. Jaki kierunek określany jest jako SE:
    A) 095
    B) 315
    C) 045
    D) 135
    
4. Jaki kierunek określany jest jako NW:
    A) 315
    B) 295
    C) 335
    D) 205
    
5. Wiatr boczny:
    A) uniemożliwia lot na wprost
    B) wydłuża czas lotu do celu
    C) nie ma wpływu na czas przelotu
    D) powoduje znaczne zwiększenie opadania
    
6. Wykonując lot docel-powrót przy silnym wietrze:
    A) czas lotu będzie taki sam jak przy bezwietrzu
    B) w zależności czy wracamy z wiatrem czy pod wiatr, lot będzie dłuższy lub ktrótszy niż przy bezwietrzu
    C) czas przelotu będzie zawsze krótszy
    D) czas przelotu będzie zawsze dłuższy
    
7. Paralotnia lecąc w powietrzu z prędkością trymową ma stałą prędkość:
    A) w stosunku do powierzchni ziemi
    B) w stosunku do otaczającego powietrza
    C) nie wytraca wysokości
    D) ma większą prędkość, gdy sterówki zą zaciągnięte
    
8. Lecąc zgodnie z kierunkiem wiatru pilot ma prędkość w odniesieniu do ziemi:
    A) będącą sumą prędkości własnej i prędkości wiatru
    B) konstrukcyjną paralotni
    C) trymową
    D) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
    
9. Za pomocą GPS możemy określić:
    A) nasze położenie względem ziemi
    B) prędkość w odniesieniu do powierzchni ziemi
    C) odległość od miejsca planowanego lądowania
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
10. Altimetr służy do pomiaru:
    A) prędkości paralotni względem powietrza
    B) prędkości paralotni w odniesieniu do powierzchni ziemi
    C) ustalenia kierunku lotu
    D) pomiaru wysokości

 

Prawo lotnicze

1. Dokumentem uprawniającym do wykonywania lotów na paralotni jest:
    A) karta pilota paralotniowego
    B) świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego
    C) legitymacja FAI
    D) ubezpieczenie OC
    
2. Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego wydawane jest na okres:
    A) 5 lat
    B) bezterminowo
    C) 10 lat
    D) w zależności od wieku pilota
    
3. Uprawnienia podstawowe wpisywane do ŚK to:
    A) PP, PPG, PPGG
    B) PP, PPG
    C) TANDEM, INS
    D) wszystkie wyżej wymienione
    
4. Loty paralotniowe można wykonywać w okresie:
    A) od wschodu do zachodu słońca
    B) 30 min. przed wschodem słońca, do 30 min po zachodzie słońca
    C) od 22 marca do 24 grudnia
    D) rożnie, w zależności od posiadanego uprawnienia
    
5. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do szkolenia paralotniowego:
    A) powinien być pełnoletni
    B) nie ma ograniczeń wiekowych
    C) ukończone 15 lat i za zgodą prawnych opiekunów
    D) ukończone 17 lat
    
6. Za teren zabudowany w lotach paralotniowych uważa się:
    A) zabudowaną część terenu miejskiego
    B) zgrupowanie ludzi
    C) obszar zabudowany
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
7. Loty nad terenem zabudowanym można wykonywać na wysokości:
    A) >50m
    B) >100m
    C) >150m licząc od powierzchni ziemi
    D) >150m licząc od najwyższego obiektu w promieniu 300m
    
8. Loty VFR to:
    A) loty nocne
    B) loty w strefie
    C) loty z wizualizacją przestrzeni
    D) nie dotyczy paralotniarzy
    
9. Loty w strefie EPD:
    A) są bezwzględnie zakazane
    B) mogą być wykonywane tylko w lotach bez napędu
    C) można wykonywać o ile strefa nie została aktywowana
    D) można wykonywać za zgodą właściciela terenu
    
10. Loty na paralotni można wykonywać do wysokości:
    A) nie ma ograniczeń
    B) do 2900m, o ile nie występują inne ograniczenia
    C) 1500m w EPP
    D) 3000m, ale tylko w EPR

 

 

Zasady Lotu

 

1. B-stall:
    A) służy do uzyskania większego opadania
    B) wykonujemy zaciągając taśmy rzędu B
    C) jest stanem mało stabilnym i dlatego wymaga przy stosowaniu dużej ostrożności
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe   

 

2. Spiralą nazywamy taki stan lotu, w którym:
    A) paralotnia obraca się wokół osi pionowej
    B) paralotnia obraca się wokół osi poziomej
    C) następuje jednostronne przeciągnięcie
    D) założymy z jednej strony podwinięcie

 

3. Przy luźnych linkach sterowniczych:
    A) paralotnia posiada największą prędkość postępową
    B) paralotnia uzyskuje prędkość trymową
    C) paralotnia osiąga największą wartość siły nośnej
    D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
   

4. Zwiększenie kąta natarcia:
    A) nie ma wpływu na prędkość paralotni
    B) może spowodować podwinięcie czołowe
    C) stosujemy przy lądowaniu aby wyhamować postępową paralotni
    D) zwiększa ryzyko wystąpienia podwinięć bocznych
   

5. Krytyczny kąt natarcia to kąt, przy którym paralotnia:
    A) wyhamuje prędkość do wartości zerowej
    B) traci strugi na całej górnej powierzchni skrzydła
    C) ulega zniszczeniu na skutek przeciążenia
    D) uzyskuje największą wartość prędkości postępowej
   

6. Co się dzieje, gdy spada gęstość powietrza / np z wysokością / :
    A) siła nośna skrzydła maleje
    B) siła nośna skrzydła rośnie
    C) siła nośna skrzydła jest stała niezależnie od warunków atmosferycznych
    D) maleje opadanie paralotni
   

7. Opór powietrza zależny jest od:
    A) powierzchni skrzydła
    B) gęstości powietrza
    C) prędkości lotu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
   

8. Gdy prędkość paralotni rośnie to:
    A) spada opór aerodynamiczny
    B) rośnie opór aerodynamiczny
    C) opór aerodynamiczny nie ulega zmianie i jest stały w całym zakresie prędkości
    D) wszystkie odpowiedzi są fałszywe
   

9. Opór indukowany:
    A) na paralotni nie występuje
    B) posiada stałą wartość dla danego profilu
    C) jest tym większy nim końcówka skrzydła jest szersza
    D) jest tym większy nim końcówka skrzydła jest węższa
   

10. Kątem natarcia nazywamy:
    A) kąt zawarty pomiędzy cięciwą skrzydła a kierunkiem napływających strug
    B) kąt zawarty pomiędzy cięciwą skrzydła a poziomem ziemi
    C) kąt zawarty pomiędzy cięciwą skrzydła a linią łączącą krawędź natarcia z krawędzią spływu
    D) kąt zawarty pomiędzy stycznymi do powierzchni dolnej i górnej paralotni

 

Bezpieczeństwo lotów

 

1. Wyprowadzenie paralotni z korkociągu / negatywki / wykonujemy poprzez:
    A) wprowadzenie skrzydła w fazę full-stall i wyjście standardowe
    B) nie reagujemy, skrzydło wyprowadzi się samo
    C) zaciągamy mocno sterówkę po stronie wewnętrznej
    D) wszystkie odpowiedzi są fałszywe


2. Jeżeli skrzdło ulegnie przeciągnięciu i opada za plecami to:
    A) szybko, ale płynnie odpuszczamy sterówki
    B) w razie potrzeby, gdy skrzydło wyprzedza, lekko przyhamowywujemy
    C) brak reakcji pilota może spowodować sytuację, w której wskazane zostanie użycie SIP
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


3. Paralotnia sygnalizuje moment przeciągnięcia / full stall / poprzez:
    A) zanik odgłosu świstu powietrza przelatującego prez olinowanie
    B) rosnącą siłę na sterówkach
    C) znaczną utratę prędkości postępowej
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


4. Przeciągnięcie paralotni / przejście przez krytyczn kąt natarcia / wystąpi gdy:
    A) nadmiernie rozpędzimy paralotnię
    B) zbyt mocno zaciągniemy sterówki
    C) zbyt szybko uwolnimy sterówki po spadochronowaniu ustalonym
    D) podczas startu zbyt mocno wypychamy taśmę A do przodu


5. W trakcie lotu prawa część paralotni ulega podwinięciu:
    A) natychmiast uruchamiamy SIP
    B) nie reagujemy, paralotnia samoczynnie wyjdzie z sytuacji niebezpiecznej
    C) balansujemy ciałem na lewą stronę i w razie potrzeby lekko zaciągamy lewą sterówkę
    D) zaciągamy obie sterówki o 30%


6. Kask jest wyposażeniem:
    A) obowiązkowym
    B) dobrowolnym
    C) wymaganym tylko w lotach z pasażerem
    D) obowiązkowym tylko w przypadku lotów szkoleniowych


7. Protektor w uprzęży paralotniowej:
    A) jest obowiązkowy
    B) łagodzi skutki upadku z wysokości
    C) poprawia komfort użytkowania uprzęży
    D) umożliwia zamocowanie kółek


8. Spadochron ratunkowy SIP:
    A) używamy w przypadku zderzenia paralotniarzy
    B) używamy w przypadku uszkodzenia paralotni uniemożliwiającego dalszy lot
    C) używamy w przypadku trwałego odkształcenia paralotni uniemożliwiającego dalszy lot
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


9. W przypadku konieczności szybkiego wytracenia wysokości stosujemy:
    A) uszy
    B) B-stall
    C) spirala
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


10. Podczas startu w fazie rozbiegu środkowa część czaszy jest cofnięta:
    A) lekko przyhamowywujemy paralotnię i kontynuujemy rozbieg
    B) natychmiast przerywamy start
    C) mocno hamujemy i gwałtownie przyśpieszamy
    D) kontynuujemy rozbieg z poluzowanymi sterówkami

 

 Osiągi i planowanie lotu

 

1. W kominie termicznym podczas przelotu:
A) pozostajemy, aż do jego wygaśnięcia
B) obieramy kierunek krążenia zawsze w prawo
C) wykorzystujemy wszystkie kominy
D) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe


2. Przelot otwarty wykonujemy najczęściej:
A) pod wiatr
B) nad zbiornikami wodnymi
C) nad zwartą zabudową, lepsze warunki termiczne
D) wszystkie odpowidzi są nieprawidłowe


3. Planując przelot należy uwzględnić:
A) możliwość awaryjnego lądowania
B) miejsca występowania kominów termicznych
C) rzeźbę terenu, nad którym ma się odbyć lot
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


4. Planowanie lotu powinno zawierać:
A) Analizę warunków meteorologicznych
B) sprawdzenie dostępności przestrzeni powietrznej
C) określenie możliwości psycho-fizycznych pilota
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


5. Użycie przyśpieszacza prędkości "Speed" powoduje:
A) zwiększenie prędkości postępowej
B) zwiększenie opadania
C) zmniejszenie doskonałości lotniczej
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


6. Biegunowa skrzydła to:
A) linia łącząca "noski" profilów paralotni
B) taśma wszyta w komory celem poprawienia sztywności paralotni
C) miejsce spiętrzenia powietrza w komorach paralotni
D) wykres zależności prędkości postępowej i opadania

 

wykres biegunowa skrzydła dzięki www.dxxb.pl
przykładowa krzywa biegunowa paralotni za: www.dxxb.pl
 

 

Krzywa     

Obrazek załączany do testów w 2018r.


7. Na przedstawionej biegunowej punkt A określa: (UWAGA! Odpowiedź może być różna w zależności od załączonego obrazka krzywej biegunowej)
A) minimalną bezpieczną prędkość paralotni
B) najmniejsze opadanie
C) prędkość ekonomiczną
D) prędkość trymową


8. Na przedstawionej biegunowej punkt B określa: (UWAGA! Odpowiedź może być różna w zależności od załączonego obrazka krzywej biegunowej)
A) prędkość postępową, przy której paralotnia ma najlepszą doskonałość
B) prędkość postępową, przy której paralotnia ma najmniejsze opadanie
C) prędkość trymową paralotni
D) prędkość przeciągnięcia


9. Na przedstawionej biegunowej punkt C określa: (UWAGA! Odpowiedź może być różna w zależności od załączonego obrazka krzywej biegunowej)
A) prędkość postępową, przy której paralotnia posiada najlepszą doskonałość
B) prędkość maxymalną bez użycia speed'a
C) prędkość trymową
D) prędkość preferowaną do manewru lądowania


10. Na przedstawionej biegunowej punkt D określa: (UWAGA! Odpowiedź może być różna w zależności od załączonego obrazka krzywej biegunowej)
A) prędkość trymową paralotni
B) prędkość maxymalną paralotni z użyciem speed'a i trymerów
C) max bezpieczną prędkość paralotni
D) prędkość przy której paralotnia traci strugi

 

Procedury Operacyjne

 

1. Lot paralotniowy można wykonać:
A) wyłącznie po uzyskaniu zgody służb dozoru ruchu lotniczego
B) po złożeniu w ULC planu lotu
C) do wysokości 1500 m
D) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe


2. Jakie czynności serwisowe zalecają producenci SIP:
A) kontrolę, wietrzenie, przekładanie w regularnych odstępach
B) raz w roku kontrolne uruchomienie w locie
C) raz w roku wykonać próby wytrzymałościowe
D) do 6 miesięcy przesłać system do producenta do kontrolu


3. Pilot paralotni może lądować:
A) wyłącznie na oficjalnych lądowiskach
B) tylko w miejsach oznaczonych rękawem lotniczym
C) po uzyskaniu zgody ULC
D) w miejscach przygodnych, ale w razie naruszenia mienia obowiązuje kodeks cywilny


4. Lądowanie na zboczu wykonujemy:
A) zawsze pod wiatr
B) pod stok
C) zgodnie ze spadkiem stoku
D) w poprzek stoku


5. Na podejściu do lądowania:
A) pierwszeństwo posiada pilot będący niżej
B) należy przyhamować paralotnię i przejść do spadochronowania
C) zawsze zakładamy uszy
D) korzystamy z systemu hamującego SIP


6. Kontrolę przedstartową paralotni i zapięć uprzęży należy wykonać:
A) po przeglądzie okresowym
B) zawsze bezpośrednio przed startem
C) w trakcie wykonywania startu
D) bezpośrednio po starcie


7. Pilot paralotni przed startem powinien:
A) sprawdzić czy miejsce startu pozbawione jest przeszkód
B) startowisko usytuowane jest pod wiatr
C) sprawdzić czy przestrzeń nad startowiskiem nie jest zajęta
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


8. Jakie z wymienionych dokumentów pilot paralotni powinien mieć przy sobie:
A) dowód osobisty
B) ubezpieczenie KL
C) świadectwo kwalifikacji
D) świadectwo lekarskie


9. w trakcie lotu żaglowego:
A) pilot robi zwrot zawsze w kierunku stoku
B) pilot tandemu ma pierwszeństwo
C) nawrót wykonuje się od stoku
D) wyprzedzamy zawsze z prawej strony


10. W kominie termicznym pierwszeństwo posiada pilot:
A) krążący w prawo
B) będący wyżej
C) pilot tandemu
D) będący niżej

 

Transport, Konserwacja i Obsługa Statku Powietrznego

 

1. W przypadku zanurzenia paralotni w wodzie morskiej:
A) należy ją wypłukać w słodkiej wodzie
B) wysuszyć w miejscu przewiewnym ale nie nasłonecznionym
C) po 2 latach dokonać przeglądu, w tym kontrolę wytrzymałościową olinowania
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


2. Paralotnię należy przechowywać:
A) w stanie suchym, zaleca się okresowe wietrzenie
B) w miejscu nie wyeksponowanym na światło słoneczne
C) w stanie luźnego złożenia, nie należy niepotrzebnie jej ugniatać
D) wszystkie odpowiedi są prawidłowe


3. Skrzydło należy składać komorami:
A) przeciwdziała się w ten sposób zagniecieniom sztywników
B) w szczególności te które są wyposażone w żyłkowe usztywnienia
C) w celu utrzymania wlotów komór w nienaruszonym stanie
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


4. Śmigło PPG lub PPGG zabezpieczamy pokrowcem ochronnym:
A) aby zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem krawędzi
B) aby zabezpieczyć przed opadem deszczu i zakurzeniom
C) śmigła węglowe i kompozytowe są wrażliwe na promieniowanie UV, a drewniane na wilgoć
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


5. Uprząż paralotniowa:
A) podlega corocznie obowiązkowemu przeglądowi
B) powinna być wymieniana co 5 lat
C) nie podlega przeglądom ale co 3 lata należy wymienić karabinki nośne
D) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe


6. Skrzydło paralotni podlega przeglądowi:
A) po zdarzeniu, w którym mogło dojść do naruszenia jej struktury
B) jeżeli lot wykonuje uczeń lub jest to lot w tandemie
C) dla wiedzy pilota na temat stanu technicznego
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


7. Jeżeli skrzydło paralotni ulegnie pobrudzeniu:
A) można je wyprać w pralce
B) do czyszczenia używamy detergentów
C) po wypraniu suszymy na słońcu
D) wszystkie odpowiedzi są fałszywe


8. Wózek motoparalotni transportujemy:
A) na dachu samochodu, tyłem do przodu
B) w pozycji pionowej, tak aby ładunek był jak najkrótszy
C) na specjalnie przygotowanym wózku lub przyczepie
D) ciągnąc za samochodem na haku


9. Kiedy należy przygotować mieszankę do silnika dwusuwowego:
A) nie ma specjalnych zaleceń
B) najlepiej wymieszać z 3 miesięcznym wyprzedzeniem
C) bezpośrednio przed lotem
D) do silników dwusuwowych nie ma potrzeby stosować mieszanki paliwowej


10. Konserwacja i obsługa SIP polega na:
A) wysuszeniu go na słońcu i ponownemu rozłożeniu
B) przepraniu z dodatkiem płynu antyelektrostatycznego i wysuszeniu na słońcu
C) regularnym wietrzeniu i składaniu wg instrukcji producenta
D) okresowej wymianie olinowania

 

Wiedza Ogólna o Statku Powietrznym

 

1. Wydłużeniem paralotni nazywamy:
A) stosunek rozpiętości czaszy do jej cięciwy
B) stosunek rozpiętości czaszy do jej powierzchni
C) stosunek kwadratu rozpiętości do powierzchni
D) powiększenie wymiarów paralotni na skutej jej użytkowania


2. Aby przeciwdziałać nadmiernemu zużyciu paralotni:
A) nie należy bez potrzeby wystawiać jej na działanie UV
B) regularnie prać tkaninę
C) okresowo impregnować
D) przechowywać w szczelnym zamknięciu


3. Sterówka to:
A) uchwyt mocowany do taśm A
B) linka łącząca uchwyt sterowniczy z galeryjką linek odchodzącą od krawędzi spływu
C) część taśmy A
D) urządzenie służące do nawigacji


4. Otwory wyrównawcze:
A) służą do wyrównywania ciśnienia między komorami
B) są wycięte w profilach
C) mają wpływ na skuteczność wypełniania się czaszy paralotni
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


5. Speed-System to:
A) dodatkowe dwie komory doszyte do końcówek skrzydła
B) urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
C) przyśpieszacz prędkości zamontowany na taśmie A
D) przyśpieszacz prędkości zamontowany na taśmie D


6. Paralotnia posiadająca atest EN A, DHV1 lub AFNOR standard to:
A) paralotnia szkolno - rekreacyjna
B) paralotnia wyczynowa
C) paralotnia przeznaczona do lotów z napędem
D) paralotnia o nieokreślonych właściwościach


7. Paralotnia o profilu samostatecznym:
A) ułatwia krążenie w kominie termicznym
B) może być używana wyłącznie przez doświadczonych pilotów
C) przeznaczona jest do lotów z napędem
D) wymaga użycia specjalnej uprzęży


8. Materiał, z którego uszyta jest paralotnia powinien spełniać następujące kryteria:
A) wytrzymałości mechanicznej
B) odporności na przenikanie cząstek powietrza
C) gładkości powierzchni
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


9. Masa startowa to:
A) waga pilota w ubraniu
B) waga pilota i uprzęży
C) waga paralotni
D) waga całości będącej w powietrzu


10. Uprząż paralotniowa powinna posiadać:
A) regulację taśm
B) protektor
C) miejsce na zamocowanie SIP
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

KONIEC - POWODZENIA NA EGZAMINIE! :)

 

Pod tymi linkami możesz wykonać test z egzaminu teoretycznego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni:

Pytania z tego linku występowały na egzamienie w październiku 2018 roku, ale czasem w zmienionej kolejności - LINK: www.dxxb.pl

 

Pod tymi linkami możesz wykonać test z egzaminu teoretycznego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni

 

LINK: TEST TEORETYCZNY NA PILOTA PARALOTNI

 


 suma błędów mini