Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  ePUAP2 logo kontra apla uproszcz

e - PUAP 2 - pierwsze spojrzenie

 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną.

ePUAP to platforma (www.epuap.gov.pl), dzięki której obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe. ePUAP to także portal, na którym urzędy mogą udostępniać usługi bez konieczności ponoszenia, części lub nawet całości, kosztów wymaganych do ich świadczenia.

Niestety pierwsza odsłona ePUAP okazała się nie ergonomiczna, nie intuicyjna i zawiła dla przeciętnego użytkownika a na dodatek bardzo wadliwa, sprawiającą wiele problemów - czasem wręcz zwyczajnie niedziałającą (z tego powodu wśród użytkowników często nazywaną "ePupą" lub "ePuapką".)

 

źródło MAC

Od lewej: wiceminister R. Dmowski, minister A. Halicki, dotychczasowy dyrektor CPI - Piotr Czyż oraz nowo wybrany szef jednostki - Jerzy Goraziński.

 

Na szczęście Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt ePUAP2, mający na celu poprawę ergonomii interfejsu, usunięcie istniejących błędów, rozbudowę funkcjonalności platformy ePUAP oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie.

ePUAP2 logo kontra

Z początkiem lipca 2015r ma być uruchomiona nowa wersja elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP 2.

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki poinformował, że już zakończył się proces naprawiania istotnych błędów w platformie ePUAP. To pozwoliło na rozpoczęcie przenoszenia danych i usług na jego następcę – ePUAP 2

- Platforma ePUAP2 to kolejny ważny krok w budowie nowoczesnego i przyjaznego państwa - powiedział min. Halicki rozpoczynając konferencję prasową, podczas której zaprezentowano listę nowych usług oraz harmonogram prac wdrażania platformy ePUAP2  - Z perspektywy obywatela i przedsiębiorcy, ale także mniejszych urzędów oraz organizacji pozarządowych najważniejsze są konkretne usługi pozwalające na sprawną, zdalną i całodobową komunikację z administracją.  Nie bez znaczenia jest również nowy, przyjazny interfejs elektronicznej platformy usług publicznych - dodał minister Halicki.

 

Co już wiemy o nowej wersji ePUAPu?

   W obrębie ePUAP2 zaplanowano udostępnienie co najmniej 115 usług formularzowych, w tym 28 najczęściej wykorzystywanych. Są one przeznaczone przede wszystkim dla obywateli. Jednak znacząca część usług jest również dostępna dla przedsiębiorców, urzędów czy organizacji pożytku publicznego. Każda z nich ma na celu ułatwienie dostępu do informacji lub wsparcie przy realizacji obowiązków nałożonych na obywateli i przedsiębiorców oraz inne podmioty. Usługi planowane na platformie ePUAP2 dotyczą wielu sfer życia. Swoim zakresem obejmują m.in. składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie prac geodezyjnych, czy wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Każdego miesiąca planowane jest udostępnienie od kilku do kilkudziesięciu nowych usług.

 

   Minister Halicki zapewnia, że platforma ePUAP 2 jest wydajna, została sprawdzona i zatwierdzona. Oznacza to, że za miesiąc będziemy mogli skorzystać z przyjaźniejszego i lepiej przygotowanego portalu, na którym stopniowo umieszczane będą wszystkie nowe usługi - dla obywateli jak i dla pracowników administracji publicznej.

 

Od siebie dodam że bardzo liczę na sprawne funkcjonowanie ePUAP 2 i nie będzie potrzeby uruchamiania  ePUAP 3, który usunie wszelkie błędy i niedociągnięcia ePUAP 2.... :)

 

ePUAP2 logo uproszcz

 Wygląd / Interfejs

 wygląd epuap2

Wygląd strony ePUAP2

 

wygląd epuap2

 Składanie wniosku o profil zaufany

 

wygląd epuap2

 Skrzynka wiadomości odebranych

 

Formularz rejestracji w systemie ePUAP

Formularz rejestracji w systemie ePUAP 2

 

 

Zarządzanie kontem na ePUAP2

 Zarządzanie kontem/profilem osoby fizycznej na ePUAP

 

 

ps. wygląd interfejsu ePUAP 2 ostatecznie  może jeszcze ulec zmianie - zamieszczone obrazy mogą nie odpowiadać ostatecjnej wersji wyglądu ePUAP2

 

 

ePUAP2 logo