Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

paralotnia mini

 

Pytania i odpowiedzi z egzaminu teoretycznego

na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni

 TEKST W PRZYGOTOWANIU!

 

Poniżej pytania egzaminacyjne i odpowiedzi na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni oraz link do internetowego testu.

 

Uwaga! Odpowiedzi na pytania nie są zweryfikowane! Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści! Być może w niedalekiej przyszłości pytania i odpowiedzi będą dokładnie sprawdzone i opublikowane ale w tej chwili uważaj na możliwe błędy!

 

 

 

 Krzywa

 

Krzywa biegunowa paralotni

 

 

 

Pytania egzaminacyje podzielone sa na działy:

  1. Człowiek, Możliwości, Ograniczenia
  2. Meteo
  3. Nawigacja
  4. Prawo Lotnicze
  5. Zasady Lotu
  6. Bezpieczeństwo Lotów
  7. Osiągi i Planowanie Lotu
  8. Procedury Operacyjne
  9. Transport, Konserwacja i Obsługa Statku Powietrznego
  10. Wiedza Ogólna o Statku Powietrznym

W każdym dziale jest 10 pytań, aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 8 z 10 pytań z każdego działu.

egzamin paralotniowy

 Pytania (z lewej) i egzaminacyjna karta odpowiedzi


Pytania egzaminacyjne i odpowiedzi na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni


Człowiek, Możliwości, Ograniczenia

1. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie:
    A) rośnie, co wpływa na zaburzenia pracy serca
    B) maleje w następstwie czego mogą wystąpić objawy choroby wysokościowej
    C) jest stałe i nie ma znaczenia dla organizmu pilota
    D) rośnie, ale zmiana jest tak mała, że nie wpływa na pracę organizmu pilota
    
2. Niedotlenienie organizmu podczas wykonywania lotu:
    A) może wystąpić na skutek przebywania na dużej wysokości
    B) może spowodować zaburzenia pracy błędnika
    C) ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
3. Pilot wykonujący lot na paralotni powinien:
    A) dopasować swój ubiór do warunków atmosferycznych
    B) zabezpieczyć się przed nadmierną utratą ciepła
    C) korzystać z nieprzewiewnego kombinezonu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
4. Chwilowe osłabienie słuchu może być skutkiem:
    A) nagłej zmiany ciśnienia
    B) nagłej zmiany prędkości
    C) zmiany temperatury
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
5. W normalnym stanie atmosfery temperatura powietrza:
    A) rośnie, co może doprowadzić do przegrzania organizmu
    B) nie zmienia się
    C) maleje od 0,6 do 1 stopnia na każde 100m
    D) początkowo rośnie, poźniej maleje
    
6. Prędkość wiatru i jego kierunek:
    A) nie ma wpływu na bezpieczeństwo lotu
    B) podczas startu nie ma znaczenia
    C) nie ma wpływu na tworzenie się turbulencji i rotorów
    D) wszystkie odpowiedzi są fałszywe
    
7. Spożywanie alkoholu przed lub w trakcie lotu:
    A) jest łamaniem prawa lotniczego
    B) powoduje pogorszenie koncentracji
    C) niekorzystnie wpływa na narząd równowagi
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
8. Najczęstszą przyczyną urazu kręgosłupa jest:
    A) wykonywanie lotów z napędem plecakowym
    B) latanie w kominach termicznych
    C) "przeciągnięcie" paralotni podczas podejścia do lądowania
    D) lądowanie z założonymi "uszami"
    
9. Start na paralotni może być niebezpieczny gdy:
    A) występuje silny porwist wiatr
    B) przez startowisko przechodzą podmuchy termiczne
    C) startowisko jest po stronie zawietrznej góry
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
10. Udzielając pomocy pilotowi, który spadł na ziemię i doznał urazu:
    A) jeżeli jest taka potrzeba staramy się przywrócić akcję serca i oddech
    B) tamujemy miejsca krwotoku
    C) wzywamy służby medyczne
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

 

Meteorologia

1. Front atmosferyczny jest to:
    A) linia rozdziału dwóch mas powietrza o różnej temperaturze
    B) linia łącząca punkty o stałym ciśnieniu
    C) obszar występowania powietrza o obniżonym ciśnieniu
    D) masa powietrza przemieszczająca się od wyżu do niżu
    
2. Po przejściu frontu cieplnego następuje:
    A) poprawa pogody, zanikają opady, zwiększa się nasłonecznienie
    B) pogorszenie pogody, mogą pojawić się opady z nimbostratusa
    C) nasilenie opadów z cumulonimbusa
    D) gwałtowne ochłodzenie
    
3. Obszar wyżowy to:
    A) obszar występowania powietrza, którego temperatura jest stała na każdej wysokości
    B) miejsce występowania powietrza o podwyższonym ciśnieniu
    C) miejsce występowania powietrza o obniżonym ciśnieniu
    D) obszar powietrza powyżej 1500 m npm
    
4. Izobara jest to:
    A) linia na mapie pogody łącząca punkty o tym samym ciśnieniu
    B) zapis zmiany ciśnienia na osi czasowej
    C) obszar występowania powietrza o jednakowym ciśnieniu
    D) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
   
5. Okluzja występuje gdy:
    A) nastąpi wyrównanie ciśnienia pomiędzy wyżem a niżem
    B) powietrze o wyższej temperaturze napłynie na obszar chłodniejszego powietrza
    C) front chłodny dogoni front ciepły
    D) powietrze chłodne znajdzie się niżej od ciepłego
    
6. Chmura cb:
    A) powoduje gwałtowny opad
    B) towarzyszą jej silne prądy powietrzne
    C) jest dużym zagrożeniem dla pilota paralotniowego
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
7. Chmura nimbostratus:
    A) jest chmurą najniższego piętra
    B) zbudowana jest z wody i pary wodnej
    C) powoduje jednostajny opad deszczu
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
8. Chmura altus:
    A) sygnalizuje gwałtowne pogorszenie pogody
    B) nie występuje w naszej strefie klimatycznej
    C) zbudowana jest wyłącznie z pary wodnej
    D) jest chmurą średniego pietra
    
9. Chmura cirrus:
    A) zbudowana jest z kryształków lodu
    B) jest chmurą średniego piętra
    C) łatwo przeobraża się w chmurę burzową
    D) występuje głównie zimą
    
10. Inwersja to:
    A) zjawisko wyrównania ciśnienia pomiędzy sąsiadującymi dolinami
    B) zjawisko pogodowe, w którym powietrze o wyższej temperaturze znajduje się wyżej
    C) efekt przepływu powietrza przez dyszę
    D) forma rotoru

 

Nawigacja

1. Godzina 1:00 czasu lokalnego latem w Polsce:
    A) 24:00 UTC dnia poprzedniego
    B) 1:00 UTC
    C) 11:00 UTC
    D) 23:00 UTC dnia poprzedniego
    
2. Planując przelot na paralotni pilot powinien:
    A) przeanalizować warunki meteorologiczne
    B) zaplanować miejsca awaryjnego lądowania
    C) uwzględnić ograniczenia w ruchu lotniczym
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
3. Jaki kierunek określany jest jako SE:
    A) 095
    B) 315
    C) 045
    D) 135
    
4. Jaki kierunek określany jest jako NW:
    A) 315
    B) 295
    C) 335
    D) 205
    
5. Wiatr boczny:
    A) uniemożliwia lot na wprost
    B) wydłuża czas lotu do celu
    C) nie ma wpływu na czas przelotu
    D) powoduje znaczne zwiększenie opadania
    
6. Wykonując lot docel-powrót przy silnym wietrze:
    A) czas lotu będzie taki sam jak przy bezwietrzu
    B) w zależności czy wracamy z wiatrem czy pod wiatr, lot będzie dłuższy lub ktrótszy niż przy bezwietrzu
    C) czas przelotu będzie zawsze krótszy
    D) czas przelotu będzie zawsze dłuższy
    
7. Paralotnia lecąc w powietrzu z prędkością trymową ma stałą prędkość:
    A) w stosunku do powierzchni ziemi
    B) w stosunku do otaczającego powietrza
    C) nie wytraca wysokości
    D) ma większą prędkość, gdy sterówki zą zaciągnięte
    
8. Lecąc zgodnie z kierunkiem wiatru pilot ma prędkość w odniesieniu do ziemi:
    A) będącą sumą prędkości własnej i prędkości wiatru
    B) konstrukcyjną paralotni
    C) trymową
    D) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
    
9. Za pomocą GPS możemy określić:
    A) nasze położenie względem ziemi
    B) prędkość w odniesieniu do powierzchni ziemi
    C) odległość od miejsca planowanego lądowania
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
10. Altimetr służy do pomiaru:
    A) prędkości paralotni względem powietrza
    B) prędkości paralotni w odniesieniu do powierzchni ziemi
    C) ustalenia kierunku lotu
    D) pomiaru wysokości

 

Prawo lotnicze

1. Dokumentem uprawniającym do wykonywania lotów na paralotni jest:
    A) karta pilota paralotniowego
    B) świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego
    C) legitymacja FAI
    D) ubezpieczenie OC
    
2. Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego wydawane jest na okres:
    A) 5 lat
    B) bezterminowo
    C) 10 lat
    D) w zależności od wieku pilota
    
3. Uprawnienia podstawowe wpisywane do ŚK to:
    A) PP, PPG, PPGG
    B) PP, PPG
    C) TANDEM, INS
    D) wszystkie wyżej wymienione
    
4. Loty paralotniowe można wykonywać w okresie:
    A) od wschodu do zachodu słońca
    B) 30 min. przed wschodem słońca, do 30 min po zachodzie słońca
    C) od 22 marca do 24 grudnia
    D) rożnie, w zależności od posiadanego uprawnienia
    
5. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do szkolenia paralotniowego:
    A) powinien być pełnoletni
    B) nie ma ograniczeń wiekowych
    C) ukończone 15 lat i za zgodą prawnych opiekunów
    D) ukończone 17 lat
    
6. Za teren zabudowany w lotach paralotniowych uważa się:
    A) zabudowaną część terenu miejskiego
    B) zgrupowanie ludzi
    C) obszar zabudowany
    D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
    
7. Loty nad terenem zabudowanym można wykonywać na wysokości:
    A) >50m
    B) >100m
    C) >150m licząc od powierzchni ziemi
    D) >150m licząc od najwyższego obiektu w promieniu 300m
    
8. Loty VFR to:
    A) loty nocne
    B) loty w strefie
    C) loty z wizualizacją przestrzeni
    D) nie dotyczy paralotniarzy
    
9. Loty w strefie EPD:
    A) są bezwzględnie zakazane
    B) mogą być wykonywane tylko w lotach bez napędu
    C) można wykonywać o ile strefa nie została aktywowana
    D) można wykonywać za zgodą właściciela terenu
    
10. Loty na paralotni można wykonywać do wysokości:
    A) nie ma ograniczeń
    B) do 2900m, o ile nie występują inne ograniczenia
    C) 1500m w EPP
    D) 3000m, ale tylko w EPR

 

 

 

Pod tymi linkami możesz wykonać

test z egzaminu teoretycznego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni:

Pytania z tego linku występowały na egzamienie w październiku 2018 roku, ale czasem w zmienionej kolejności - LINK: www.dxxb.pl

 

Pod tymi linkami możesz wykonać test z egzaminu teoretycznego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni

 

LINK: TEST TEORETYCZNY NA PILOTA PARALOTNI

 


 suma błędów mini