Ocena użytkowników: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Jak ukarałem spamera?

 

   Na pewno bardzo często na Wasze adresy e-mail przychodzi tzw. spam. Do mnie również. Wystarczyło kupić coś w sklepie internetowym i (mimo nie wyrażenia zgody na przesyłanie ofert) lawina spamu rusza...Miałem tego serdecznie dość.

   Na szczęście przepisy mówią jasno że taka działalność jest zabroniona. Postanowiłem się bronić. Wielu zgodzi się że najlepszą metodą obrony jest atak... Po otrzymaniu kolejnego spamu od jednego ze sklepów internetowych, któremu nie dałem zgody na przesyłanie ofert i przetwarzanie danych os. po zakończeniu transakcji, wystosowałem pismo (jeżeli masz podobną sprawę - możesz wykorzystać poniższy tekst):

 

 

"W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych (adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) oraz przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych (spam) bez mojej zgody, (na podstawie ustawy o GIODO oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wzywam do:

- przedstawienia mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie ofert lub wydania oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie ofert

- przedstawienia wszystkich danych osobowych dotyczących mojej osoby przetwarzanych przez Waszą firmę oraz podania źródła pochodzenia/uzyskania tych danych
- zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych

Brak odpowiedzi na powyższą wiadomość w ciągu 7 dni oraz nie zastosowanie się do wezwania i przesłanie kolejnej wiadomości e-mail będzie skutkowało podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymagana jest zgoda adresata na otrzymywanie ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną.

 
Art. 10.
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą śr- odków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szc- zególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.


Zgodnie z treścią art. 49 ust. ustawy o ochronie danych osobowych kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo

do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

 

 

Pracownik sklepu usiłował zbagatelizować sprawę, stwierdził że dane już usunięte i przeprasza za niedogodność. Oczywiście moje "wezwanie" całkowicie zignorował. W związku z tym poinformowałem go o zamiarze złożenia zgłoszenia do właściwych jednostek adm. publicznej.

W tym momencie korespondencję przejął współwłaściciel firmy - p. Michał. Bardzo szybko udało nam się dojść do porozumienia. P. Michał zgodził się że doszło do naruszenia przepisów przez jego pracownika, przeprosił, obiecał przeszkolić swój personel w zakresie przesyłania ofert i ochrony danych os. Ustaliliśmy również że w ramach ugody/zadośćuczynienia wpłacą ustaloną kwotę na wskazany cel społeczny i dzięki temu zakończymy sprawę polubownie.

Wpłata została zrealizowana a sprawa zamknięta :)

 

p.s. Adres na który otrzymałem spam był jednocześnie moimi danymi osobowymi i w związku z tym możliwe było zastosowanie Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Jeżeli macie problem że spamem - teraz macie przykład jak postępować.

Jak ukarać spam

Kara dla spamerów

 

Jeżeli potrzebujesz terść porozumienia Ctrl+C ;)


 

 

POROZUMIENIE

 

Zawarte w dniu ……………………. w Szczecinie pomiędzy:

 

………………………………………………………………………………………..…..

 

a

Panem: …………………….  zam. w …………………………………………………………….

 

  1. Strony wspólnie oświadczają, że dnia ………………..r.  sklep internetowy ……………….. przetwarzał bez wymaganej zgody dane osobowe w postaci adresu e-mail: dane(at)poczta.pl oraz przesłał niezamówioną informację handlową na adres:  dane(at)poczta.pl  bez zgody właściciela adresu p. …………………………
  2. W związku z powyższym p./firma …………………………… w ramach zadośćuczynienia zobowiązuje się wpłacić kwotę ……….zł na rzecz wskazanej przez p. ………………….. organizacji:

 

Np. Dom Dziecka

Adres

W tytule przelewu wpisując: „ugoda z p………………. – zadośćuczynienie za spam

i do dnia ……………… r. przesłać dowód wpłaty na adres: ………………………………………..

  1. Wpłacający został poinformowany, iż np. Dom Dziecka   na prośbę p…………… udostępni informację potwierdzającą otrzymanie bądź nieotrzymanie przelewu.
  2. Pan/Firma …………… oświadcza, że do użycia danych osobowych w postaci adresu e-mail doszło tylko jeden raz. Ponadto oświadcza, że osoby nieuprawnione nie weszły w posiadanie danych osobowych Pana ………………… oraz że dane osobowe zostaną usunięte.
  3. Pan/Firma ……………… oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby sytuacja, która jest bezpośrednim powodem tego porozumienia nie powtórzy się w przyszłości a podlegli mu pracownicy będą przeszkoleni w kwestiach ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania ofert handlowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Pan/Firma …………………. wyraża zgodę na upublicznienie treści tego porozumienia w Internecie.
  4. Pan ………………. oświadcza, iż po otrzymaniu potwierdzenia o wpłacie na wskazany cel uzna sprawę za rozwiązaną polubownie i nie będzie dochodził swoich praw na drodze i administracyjno-prawnej.

………………………………….………..                                                 ……………………………………………………….